admin

Oppas+

Liturgie

Liturgie zondag 17 januari 2020 Morgendienst Zingen: Ps. 97:7 OBStil gebedVotum + groetZingen: Opwekking 355:”U, die mij geschapen hebt.” WetslezingZingen: Ps. 139:1.6GebedKindermoment: br. Johan Groeneveld.Kinderlied: Gr. bundel lied 185: “Als je bidt, zal Hij je...

Seniorenmiddag 2019

Tienerclub

Interkerkelijk

Kinderklas – oudste groep

Kinderklas – jongste groep

Zondagclub

Oppas

VakantieBijbelClub

Veilige kerk

Veilige kerk De kerk hoort een veilige plaats te zijn voor iedereen. Helaas komen binnen kerkelijke gemeenten ook onveilige situaties voor door onheuse bejegening of seksuele intimidatie/ misbruik. Dat is ingrijpend. Als je daarmee, op wat voor manier dan ook te maken...

Jeugdvereniging

Vrouwenbijbelkring

Mannenvereniging

Activiteiten

Kerkenraad

Muziekgroep

Veilige kerk

Veilige kerk De kerk hoort een veilige plaats te zijn voor iedereen. Helaas komen binnen kerkelijke gemeenten ook...

Lees meer