Bijbel(studie)

“Geven als een daad van aanbidding!”

“Geven als een daad van aanbidding!” “Zo werd het volk ervan weerhouden om nog meer te brengen.”(Ex. 36:6b) Van tijd tot tijd worden we aangespoord om in ons geefgedrag onze verantwoording te nemen voor kerk en Koninkrijk. Daar is niets mis mee. Die aansporing hebben...

Zalig kerstfeest: van ”grote vrees” naar “grote blijdschap”!

In de Kerstvieringen, die we al weer achter de rug hebben mochten we ons bij verrassing mee laten nemen door het evangelie voor herders (Lukas 2: 9-11). Van die herders moeten we maar niet meer maken dan “mensen in wie God een welbehagen heeft.” De herders kwamen zelf...

Niet alleen “horen.”

“ En wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.” ( Jak. 1:22) We staan op het punt om de komende tijd de kernwaarde “luisteren” te “behandelen” in onze gemeente. En inderdaad: de oproep om te luisteren loopt als een rode draad door...

Advent… Romantiek of werkelijkheid?!

“Toen had hij nog één over. Zijn geliefde zoon. En ten laatste zond hij deze tot hen, zeggende: Mijn zoon zullen zij ontzien.” […] “Wat zal de heer van de wijngaard doen?” (Markus 12: 6.9) In deze woorden zet onze Heiland Zelf een dikke streep dwars door onze zo vaak...

Geef de goddelijke erfenis door!

“ ...en dat gij van kindsbeen af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus” (2 Tim. 3,15) Op de jeugdzondag willen we met bovenstaand onderwerp bezig zijn. Alsof het een estafette betreft: geef de Goddelijke...