Gebouw Muziek en Historie

Terug naar de homepage

REHOBOTH

Ons kerkgebouw

De Rehobothkerk aan de Dr. Plesmanstraat  is op 29 november 1967 in gebruik genomen. De naam Rehoboth betekent “de HERE heeft ons ruimte gemaakt”.

De Bijbel leert ons dat een kerkgebouw niet alleen uit bakstenen en beton bestaat. In de kerk zijn de mensen eigenlijk ook een soort bouwstenen. God bouwt een kerk met ‘levende bakstenen’. Zonder die levende stenen kun je de kerk op zondag beter sluiten. Je herkent dat vast wel: als je je ergens niet hartelijk welkom voelt, kan het gebouw nog zo mooi zijn, maar blijf je de volgende keer toch liever thuis.

De échte bouwstenen van de kerk zijn de leden, die door God zijn ingevoegd in het ‘echte’ kerkgebouw: een geestelijk huis. 

1 Petrus 2 vers 5

Maar nu toch even over ons stenen kerkgebouw. Voor kerkdiensten, ontmoetingen, verenigingsavonden, vergaderingen en familiefeestjes is het heel praktisch om een vaste stek te hebben. Ook dient zo’n gebouw als herkenningspunt in de wijk.

Ons kerkgebouw dateert uit 1967 en is destijds betaald uit spaaracties door de kerkleden zelf en subsidies die toen nog bestonden. Wie bekend is in de regio, weet misschien dat in Papendrecht een bijna identiek gebouw staat, van dezelfde architect en bijna hetzelfde bouwjaar.

In 2011 is het kerkgebouw ingrijpend verbouwd.  Een deel van het werk werd gedaan door leden van de kerk en een deel door de professionele aannemer Verhaar. Het was mooi om te zien hoeveel er geholpen werd door leden van andere kerken in Zwijndrecht. We mochten voor de kerkdiensten tijdelijk gebruikmaken van de Maranathakerk aan de Koninginneweg. Geen concurrenten dus, maar broers en zussen in het geloof. 

   “Muziek is niet weg te denken uit de erediensten”

Muziek in de kerk

Voor de begeleiding van het zingen van psalmen, liederen en gezangen wordt gebruikgemaakt van verschillende soorten instrumenten. Het opvallendste instrument is het orgel. In ons kerkgebouw neemt dit muziekinstrument een belangrijke plaats in.

Er is een aantal gemeenteleden met de gave om dit complexe instrument te bespelen: onze organisten. Elke zondag is dan ook het orgelspel te horen voor begeleiding van de gemeentezang.

Voor repertoire waarbij het orgel minder geschikt is als begeleiding, is een piano aanwezig.

Daarnaast wordt regelmatig de gemeentezang begeleid door de muziekgroep van de gemeente. 

Kerkorgel

Orgel Rehobothkerk 1967Het kerkorgel is in 1967 gebouwd door de firma Bernhard Pels & Zn. Het is een mechanisch pijporgel. In totaal staan er bijna 1200 pijpen in het orgel. De meeste zijn van een metaallegering, maar er staan ook 32 grote houten pijpen in.

In het begin had het orgel een barokke klankkleur met heldere intonatie. Deze intonatie werd echter al snel te hard bevonden bij de begeleiding van de gemeentezang. Zo ontstond de wens om te komen tot een mildere klankkleur, waardoor met name de mixturen beter bruikbaar werden. Er kwam een plan dat verder uitgestippeld en onderzocht werd door Arie Dost, destijds de hoofdorganist. Met advies van de enthousiaste en kundige orgelbouwers Jaap en Jan van der Veer uit Dordrecht werd het plan uitgevoerd.

Er kwam zelfs een zwelkast voor het borstwerk. Het inbouwen van de vereiste mechanische bediening van de zweldeuren was millimeterwerk in de beperkte ruimte in het orgel. Het resultaat mag er zijn!

Muziekgroep

De laatste jaren begeleiden ongeveer éénmaal per maand enthousiaste gemeenteleden met verschillende soorten instrumenten en zang daarvoor in aanmerking komende liederen. Dit biedt de mogelijkheid om ook andere muziekstijlen en instrumenten een plaats te geven in de diensten. Vooral liederen vanuit Opwekking en Sela worden muzikaal ondersteund..  

 

Historie CGK Zwijndrecht

 1. Gemeente geïnstitueerd (in een klaslokaal van de Openbare Lagere School, aan de Onderdijkserijweg)
 2. Nieuw kerkgebouw aan de Burg. de Bruïnelaan (toen nog Molensteeg) in gebruik genomen
 3. Vernieuwde kerk aan de Burg. de Bruïnelaan in gebruik genomen
 4. Oprichting van meisjesvereniging “De vreeze des Heeren is het beginsel der Wijsheid”
 5. Pastorie bezet door de bezetter ‘ten behoeve van de Duitse Wehrmacht’
 6. Herderloos (zonder dominee) in oorlogstijd
 7. Het nieuwe orgel in gebruik genomen
 8. Eerste nummer vernieuwde kerkblad ‘Contact’
 9. Eerste steen van jeugdgebouw gelegd door ds. Roos
 10. Kerkscheuring
 11. Jongelings- en meisjes-vereniging omgedoopt tot Jeugvereniging ‘Maranatha’
 12. Eerste steen van nieuw kerkgebouw gelegd door Magda van der Ster en Kees Mol
 13. Nieuwe Rehobothkerk in gebruik genomen
 14. Eerste adoptie-kinderen via Stichting Red een Kind
 15. Begin samensprekingen met Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv)
 16. Uitgave gedenkboek 'Niet wagen maar gelooven' bij 75-jarig bestaan
 17. Caroline Kleinjan in samenwerking met Deputaten hulpverlening door onze gemeente uitgezonden naar Midden-Oosten
 18. Ds. Jan van ‘t Spijker uitgezonden naar Mozambique waar hij tot 2005, in een samenwerkingsproject met Trans World Radio, toerustingspredikant was in de provincie Zambezia
 19. Eerste editie wekelijkse nieuwsbrief 'Steigerwerk'
 20. Instelling van Commisie Gemeente Opbouw waaruit de gemeente groeigroepen zijn ontstaan
 21. Start 'De Woestijnroos'
 22. Vervanging van leien op kerkdak
 23. Start gemeentegroeigroepen
 24. Eerste keer kanselruil met GKv Zwijndrecht
 25. Verbouwing van de kerk
 26. Start van het project Open Kerk, waarbij twee keer per maand de kerk wordt opengesteld voor mensen uit de buurt
 27. Eerste gezamelijke kerkdiensten met GKv Zwijndrecht en GKv Zwijndrecht-Groote Lindt
 28. Eerste keer kanselruil met hervormde wijkgemeente Oude Kerk Zwijndrecht
 29. De jaarlijkse buurtbarbecue voor de tiende opeenvolgende keer gehouden
 30. Orgelconcert vanwege het 50-jarig bestaan van het orgel
 31. 100-jarig bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwijndrecht