Menu
 
 
 
Predikant
 
ds. J. Breman

Telefoon:
E-mail:
Dominee J. Breman
078-6208423
predikant@cgk-zwijndrecht.nl

Meditaties
 
 

Ik en Trump

Vreemd opschrift zul je zeggen! Waar slaat het op? Alleen de volgorde al! Onbeleefd en onbescheiden. Het moet toch zijn: “Trump en ik”. Of wordt er nu ook al onder ons gedacht en geschreven in de stijl van Trump?
De volgorde “ik en Trump”is in ieder geval om een andere reden bewust gekozen. Het grootste probleem in de wereld van vandaag is nl. niet de 45e president van de VS, …, nee, dat grootste probleem ben ik, tenminste “mijn oude” ik! Daarom met nadruk: “Ik en Trump”

Weet je, het is tamelijk easy om in deze dagen op president Trump te schieten.
Zo hoef je maar weinig kaas van psychologie te hebben gegeten om in Trump een narcist ( de mens die op extreme wijze zichzelf zoekt) van formaat te zien en niet zonder gronden te vrezen dat dit van kwaad tot erger gaat.

Maar niet alleen vanuit de psychologie, ook in het licht van het Woord van onze God valt er nog wel het één en ander over Trump te zeggen.
Van de hand van de bekende christelijke voorganger en schrijver John Piper is een uitstekend artikel verschenen in het RD van 23 januari jl. Een artikel, waarin overigens niet gestopt wordt bij de analyse van de onbekwaamheid van Trump als president ( diezelfde onbekwaamheid  geldt volgens Piper ook Hillary Clinton vanwege haar abortusstandpunt), maar vooral opgeroepen wordt tot een krachtig gebed voor Trump en de wereld en de kerk waarin wij vandaag leven!
Als 18+ catechisanten ( potentiële stemmers!) hebben we dit uitstekende en Godvruchtige artikel doorgenomen. Ook met het oog op de komende verkiezingen in ons eigen land. Inderdaad, een ds. moet ervoor waken om zich als een politiek dier te ontpoppen. Maar in het licht van Gods Woord (politieke) ontwikkelingen duiden en jongeren daarbij behulpzaam zijn lijkt me niet verboden! J
Toch houd ik nu op over Trump, omdat niet hij het werkelijke probleem is. Het diepste en grootste probleem in deze wereld ben ik nl. zelf. Voor zover dat “ik” dan nog het “oude ik” is, dat vervreemd en losgeslagen van God opereert. De ene mens mag er dan misschien beter in slagen dan de ander, maar de drive om onszelf “great” te maken ten koste van God en onze medemens is het grote probleem van ons allemaal.  Geen enkel “natuurlijk” mens is vrij van dit dodelijke virus van narcisme.
Op afstand op Trump afgeven is daarom misschien wel gemakkelijk, maar uitgerekend voor een gelovige in Christus not-done.

Juist als gelovige in Christus weet je nl. als geen ander van een soort van “Trump inside me” ! D.w.z.: ons “oude ik” dat je door de genade van God meer hebt leren haten en vrezen dan wat ter wereld dan ook!
Inderdaad: het grootste probleem, dat is mijn oude ik!

Ja, en toch hoeft juist dat (ik)probleem niet te blijven (be)staan. Sterker nog: in een levend vertrouwen op Christus jubelen we het uit dat we nu juist van dat dodelijke en dodende “ oude ik” radicaal verlost zijn. Door Christus verlost van “Trump inside me” is de werkelijke, de diepste, en de enige troost in leven en in sterven! ( HC zondag 1)
En dat is dan nog maar de ene (negatieve) kant.

Er is ook nog de andere, de(positieve) kant: door een levend geloof één geworden met onze gekruisigde en opgestane Here Jezus Christus zijn we in principe van een onverbeterlijke narcist een opgewekte liefhebber en lover van God en begunstiger van onze naaste geworden.
En...waar dit door het kruis van Christus gekruisigde en gedode en begraven “oude ik” vreemd en ontstellend genoeg toch nog weer de kop opsteekt….?
Daar klem ik mij nederig en biddend vast aan Golgotha’s kruis. Zodat ik door het gelovig gedenken van Jezus Kruisoffer zelf opgelucht mag ademhalen en tegelijk ook lucht vind om voor Trump en de zijnen te bidden!
Bij dat kruis mag ik immers inzien dat mijn oude ik gekruisigd, gestorven en begraven is.
En bij het open graf mag ik gewaar worden dat door de kracht van de opgestane Christus mijn gekruisigde bestaan radicaal omgebogen en op den duur totaal vernieuwd wordt!

Om het dan in dit geval maar met Amerikaanse woorden te zeggen: door kruis en opstanding werd en wordt de “I”van “ik”omgebogen tot de “C” van Christ.
Wie door genade dit wonder mag kennen en in deze verwondering mag leven vindt ruimte om voor koningen en hoog geplaatsten te bidden, zelfs al vertonen deze dictatoriale trekken! ( 1 Tim. 2: 1-4)