Menu
 
 
 
Predikant
 
ds. J. Breman

Telefoon:
E-mail:
Dominee J. Breman
078-6208423
predikant@cgk-zwijndrecht.nl

Meditaties
 
 
Jubileum
 
 
 

Red een Kind

Kinderen die door onze kerk gesponsord worden

Stichting Red een Kind is in 1968 opgericht met als doel kansarme kinderen een betere toekomst te geven. Het betrof in die jaren weeskinderen die geen familie hadden die voor hen konden zorgen. Ze leefden daarom vaak op straat.

Deze kinderen werden opgenomen in tehuizen. In deze tehuizen kregen ze de nodige zorg en aandacht en overdag gingen ze naar school.

In de loop van de jaren zagen we dat onze partners steeds vaker ook kinderen in de tehuizen toelieten, die geen wees waren. In deze gevallen waren de ouders niet in staat hen te voorzien van de dagelijkse levensbehoeften. In de vakanties gingen de kinderen naar huis en verder groeiden de kinderen op in het kindertehuis. Red een Kind heeft zo’n 10 jaar geleden haar beleid hierop aangepast omdat we vinden dat kinderen bij ouders horen op te groeien, zover dat mogelijk is.

Er werden daarom programma’s opgestart om kinderen in de thuissituatie te ondersteunen. De kinderen bleven thuis wonen en werden ondersteund in de dagelijkse levensbehoeften zoals voedsel, kleding en onderwijs. Maximaal 2 kinderen per gezin konden in het programma opgenomen worden. Op deze manier konden zoveel mogelijk gezinnen van deze ondersteuning genieten en werd jaloezie vermeden.

De huidige werkwijze van Red een Kind gaat nog een stapje verder; in onze nieuwe programma’s ondersteunen we hele dorpen met als doel dat het dorp na ongeveer 7 jaren zelfredzaam is geworden. In een dorp gaan dan alle kinderen naar school, gezondheidszorg is erg belangrijk en daarnaast is inkomstenverwerving voor de gezinshoofden een speerpunt in dit programma. In groepen van ongeveer 15 vrouwen/mannen wordt onder begeleiding van onze partner bekeken op welke manier men inkomsten kan gaan verwerven en hoe men d.m.v. sparen doelen kan verwezenlijken. Hierbij valt te denken aan micro-krediet. Binnen het dorp zijn er ook mentors, die zich bekommeren om de kindgezinnen (wezen). Op deze manier wordt de verantwoordelijkheid bij het dorp zelf neergelegd. We zien hier hele mooie dingen gebeuren. Deze programma’s kunt u ondersteunen door het sponsoren van een kind voor

€ 22,50 per maand of een gezin voor € 40,- per maand. Door middel van de sponsoring van dit kind of gezin sponsort u het hele dorp. Dit kind of gezin is een soort ambassadeur van het dorp. U kunt met hen corresponderen en u krijgt jaarlijks een nieuwe foto en update van het kind/gezin maar daarnaast krijgt u ook te horen welke vooruitgang er in het dorp geboekt is.

 

De CGK sponsort op dit moment nog 5 tehuiskinderen (sponsorbedrag à € 40,- per maand) en 2 thuiswonende kinderen (sponsorbedrag à € 22,50 per maand)

Het zijn de tehuiskinderen:

Manikandan (BET-AD/0031). Manikandan is geboren op 19-02-1995.

Manikandan is doofstom geboren. Zijn ouders zijn dagloners wat betekent dat men nooit weet of er die dag wat geld verdient wordt om eten te kopen. Ze hebben naast Manikandan nog een zoon en dochter om voor te zorgen. Zijn ouders zijn niet in staat om Manikadan die speciale aandacht en onderwijs te geven, wat hij zo nodig heeft. Daarom woont Manikandan sinds 2005 in het Bethelhuis voor doven en slechthorenden. Dit tehuis ligt in het zuiden van India (beneden Bangalore) wordt Manikandan al door de kerk gesponsord. Manikandan zit nu in de 9e klas en is een erg goede leerling met veel doorzettingsvermogen. Na het afronden van de 12e klas heeft hij nog 2 jaar beroepsonderwijs nodig. Daarna heeft hij kans van slagen om een baan te vinden. Manankandan heeft nog tot eind 2017 ondersteuning nodig.

 

Ajitha Shanti (BET-A1277). Ajitha is geboren op 16-06-1995.

Ook Ajitha woont in het Bethel Home sinds 2002. De vader van Ajitha is mentaal ziek en haar moeder werkt in een lucifersfabriek. Dit betekent lange dagen van huis en hard werken voor weinig geld. Ajitha heeft 1 broer. Omdat de moeder bijna niet thuis is werd Ajitha in 2001 naar het Bethel    huis gebracht. Ze zit nu in de 12e klas; dit is de belangrijkste klas i.v.m. de vervolgstudie. Ze is is een goede leerling en wil graag accountant worden. Hiervoor is nog 3 jaar opleiding nodig. Ajitha heeft dus nog tot eind 2015 ondersteuning nodig.

Sunama Dalabehera (CNI-A06/0065). Sunama is geboren op 15-09-1995.

De moeder van Sunama is overleden, toen hij nog heel jong was. Zijn vader is dagloner en woont met zijn gezin in een klein rieten huisje. Zijn vader is niet in staat zijn gezin van dagelijks eten te voorzien. Sunama zit nu in klas 10. Hij wil graag predikant worden. Dit zou betekenen dat hij na het afronden van de 10e klas nog 5 jaar ondersteuning nodig heeft (2 jaar hoger onderwijs en 3 jaar theologie opleiding) Sunama is in 2003 opgenomen in het CNI Childrenshome. Het tehuis is verhuisd van Kendrampana naar Calcutta, de hoofdstad van de staat Orissa. Hij zit op de Christ Collegiale School. Hij is een erg goede leerling en neemt ook geregeld deel aan een debat competitie en valt dan in de prijzen.

Babi Beero (ORS-A0016). Babi Beero is geboren op 12-05-2000

Babi verblijft ook in een tehuis in Orissa, de staat waar veel christenvervolging plaats vindt. De moeder van Babi is overleden en zijn vader heeft het gezin verlaten en is hertrouwd. Hij is dagloner en het gezin leeft beneden de armoedegrens.Babi is al op 5 jarige leeftijd in het Children Home in Orissa gekomen. (in 2005). Babi kan erg goed leren; hij is de beste van de klas. Hij zit nu in klas 6 en heeft hierna dus nog 6 jaar nodig om het hoger onderwijs af te ronden. Babi wil graag arts worden. Dit zou betekenen dat hij na de afronding van het hoger onderwijs nog 5 jaar ondersteuning nodig heeft voor de opleiding tot arts.

 

Zarina Masih (BVK-AD/0860). Zarina is geboren op 12-08-1993

Zarina haar moeder is ziek en haar vader is dagloner. Ze heeft 3 zussen en 1 broer. Omdat haar moeder ziek was en niet meer in staat was voor haar te zorgen is Zarinaopgenomen in het jaat 2003 in het Bal Vikas Kendra Home in Dehradun (in het noorden van India, ongeveer 400 km boven Dehli) in 2003. Zarina zit nu in de 12e klas en moet dit jaar examen doen. Ze wil graag verpleegster worden en heeft voor deze opleiding dan nog 3½ jaar ondersteuning nodig.

En de thuiswonende kinderen:

Arun Kumar (SLM-B01/0262), geboren 24-08-2001

Arun heeft 2 zussen en 1 broer. Zijn ouders zijn erg arm. Beide ouders zijn dagloner. Het gezin woont in het noorden van India, in de omgeving van Dehradun, waar veel mensen wonen, die beneden de armoedegrens leven. In het regenseizoen is vaak geen werk te vinden. In 2005 is Arun in het programma gekomen. Dit programma valt onder het Children’s Home Shalom. ’s Ochtends vroeg gaan de kinderen naar een dagcentrum, waar met hen gebeden en gezongen wordt. Ook krijgen ze daar Bijbelles.  Ze krijgen een maaltijd en daarna gaan ze naar school. Na schooltijd worden ze geholpen met het huiswerk. Arun zit nu in de 5e klas. Na het afronden van de 10e klas wil hij graag nog een vakopleiding voor timmerman volgen. Deze vakopleiding duurt 1-2 jaar

Soni Kumari  (SLM-B01/0435), geboren op 01-06-1998

Soni is enig kind. Beide ouders zijn dagloner. In het regenseizoen  hebben ze helemaal geen werk. Soni zit sinds het jaar 2006 in hetzelfde programma als Arun. Soni zit nu in de 6e klas en na het afronden van de 10e klas wil zij graag een vakopleiding volgen voor coupeuse. Deze opleiding duurt meestal 1 jaar.

(In de afgelopen maanden zijn Neela en Sonum Arvind uit het programma gegaan. Neela heeft haar opleiding afgerond en kan nu voor haar zelf zorgen en Sonum wilde niet verder studeren.)

Nieuws