Menu
 
 
 
Predikant
 
ds. J. Breman

Telefoon:
E-mail:
Dominee J. Breman
078-6208423
predikant@cgk-zwijndrecht.nl

Meditaties
 
 
Jubileum
 
 
 

De Schakel

In de Christelijke Gereformeerde Kerk. van Zwijndrecht zijn een groot aantal verenigingen actief.
U kunt dan denken aan een mannen en vrouwenvereniging, jeugdclubs voor alle leeftijden etc. Deze verenigingen draaien op de solide arbeid van vrijwilligers, die zich hier met hart en ziel voor inzetten.
Omdat deze verenigingen direct of indirect met elkaar te maken hebben, ontstond er de behoefte om een overkoepelend orgaan in het leven te roepen die de verenigingen onderling verbind.

Dit doen wij met behulp van een aantal mensen die samen het bestuur van de "Schakel" vormen.
Deze mensen roepen ten minste twee maal per jaar de besturen van de verenigingen bij elkaar om het onderlinge beleid af te spreken, en de data te plannen waarop gemeenschappelijke activiteiten gepland worden.
Men kan dan denken aan: het vieren van een kerstavond met de hele gemeente, het gezamenlijk starten en afsluiten van het kerkelijk seizoen.
Ook spreekt de "Schakel" eens in de twee jaar met de verenigingen een goed doel af waar met behulp van allerlei acties geld voor ingezameld wordt. Dit is bij voorkeur een doel wat afhankelijk is van giften.

Contactpersoon Sjaco de Jong
Nieuws