Menu
 
 
 
Predikant
 
ds. J. Breman

Telefoon:
E-mail:
Dominee J. Breman
078-6208423
predikant@cgk-zwijndrecht.nl

Meditaties
 
 
Jubileum
 
 
 

Mannenvereniging Immanuël

Christelijk Gereformeerde Mannenvereniging "Immanuël" te Zwijndrecht.
De vereniging is opgericht 15 oktober 1947.

Doelstelling

Door gezamenlijk onderzoek van de Bijbel en de belijdenisgeschriften willen we het geestelijk welzijn van de leden bevorderen en de onderlinge band verstevigen.

Vergaderingen

De vergaderingen worden gehouden eenmaal in de 14 dagen op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur

Afsluiting seizoen

Ieder jaar wordt het vergaderseizoen afgesloten met een uitgaansmiddag, samen met de vrouwen van de leden, waarbij een bezoek gebracht wordt aan een bezienswaardigheid, museum, o.i.d..

Voor meer informatie o.m. over lidmaatschap

Meer informatie over de avonden of het lidmaatschap is te verkrijgen bij één van de bestuursleden.

 

Bestuur

Functie Naam
Voorzitter Peter Hoogvliet
Algemeen Adjunct Dirk Kamp
Secretaris Jouke Corbijn
Penningmeester Peter v.d. Linden

 

 Het rooster van het huidige seizoen is in te zien na inloggen op de website.

Nieuws