Kerkdiensten

Elke zondag worden om 9.30 uur en 16.30 uur kerkdiensten gehouden. Deze diensten worden doorgaans geleid door onze eigen predikant ds. J. Breman. Regelmatig gaan er ook gastpredikanten voor.

Daarnaast zijn er kerkdiensten op Goede Vrijdag, bid- en dankdagen, Hemelvaartsdag, oudjaarsavond en nieuwjaarsmorgen. Op Tweede Pinksterdag is er een openluchtdienst.

Tijdens de diensten zingen we Psalmen. Daarnaast zingen we uit onze eigen bundel liederen uit o.a. Schriftberijming, Liedboek voor de Kerken en Opwekking.

Onze muziekgroep ondersteunt met enige regelmaat de gemeentezang, Daarbij worden soms ook liederen van Sela  gezongen.

In de morgendienst worden de Tien Geboden of een nieuwtestamentische samenvatting gelezen. In de middagdienst belijden we ons geloof door het lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Elke morgendienst is er oppas voor de kinderen tot drie jaar in het kinderdagverblijf in gebouw De Wentelwiek (tegenover de kerk).  Na het zingen van een kinderlied en vóór de Schriftlezingen kunnen de kinderen van 3 tot 6 jaar naar de Oppas+. 
Om de week gaan de kinderen uit de groepen 3-5 respectievelijk 6-8 van de basisschool op hetzelfde moment naar hun eigen kinderdienst. Eén keer per maand wordt voor alle kinderen tijdens de dienst een zogenaamd “kindermoment” gehouden.

Via kerkdienstgemist.nl zijn de diensten altijd live mee te luisteren of achteraf terug te luisteren.

Op de eerste zondag van de maand is er na de morgendienst gelegenheid elkaar in de hal onder het genot van een kopje koffie of thee te ontmoeten. 

Eerstvolgende diensten

Direct meeluisteren

Het archief van de diensten is terug te vinden op de site
www. kerkdienstgemist.nl.

Liturgie

Zondagmorgen 29-03-2020

 • Zingen : “Blijf mij nabij…”Liedboek gez. 392: 1.2.3.
 • Stil gebed
 • Votum + groet
 • Zingen: Ps. 149: 3
 •  Het nieuwe gebod van de liefde in het licht van het Kruis
 • ( Joh. 13:31-35)
 • Zingen: “Zie hoe Jezus…” ( Opwekking 614)
 • Gebed
 • Kinderlied: “leg je hand maar in de hand van Jezus” OK 28
 • Schriftlezing(en). : kerntekst: Jesaja 26: 8.9
 • Thema: Gods Ogenblik en het coronavirus
 • 1. Wat dat ons als wereldbewoners te zeggen heeft. (Gen. 11:1-9)
 • 2. Wat dat ons als godsdienstige mensen te zeggen heeft. (Luk. 13:31-35)
 • 3. Wat dat ons als verloste kinderen van God te zeggen heeft. ( Jesaja 26:20)                        
 • Zingen: Ps. 16: 1.4.
 • Verkondiging: Jesaja 26:8
 • Zingen: “Blijf mij nabij…” liedboek gez. 392: 4.5.
 • Dankgebed en voorbede
 • (collecte)
 • Zingen: Wat God doet…” Liedboek gez. 432:1.3.
 • Zegen.

Middagdienst

 • Welkom/Medelingen
 • Votum en groet
 • Zingen Nr 53
 • gebed
 • Schriftlezing: Mat 16:21-27/ Gal 2:20
 • Verkondiging: De consequentie van het Kruis van Christus!
 • Zingen Nr 122 = Gez 177:5,6,7
 • Dankgebed en voorbede
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Nr 88 
 • Zegen