Zondagmorgen 19-01

Mededelingen
Voorzang:       LVK 285 vers 1 en 2 Geef vrede, Heer, geef vrede (Ld.134)
Stil gebed/votum/groet.
Zingen:           NB. Psalm 90 vers 1
Beloften en geboden.
Zingen:           NB Psalm 90 vers 5
Genadeverkondiging. Ezechiël 36 vers 26 en 27
Zingen:           NB Psalm 90 vers 6
Gebed bij de opening van het woord.
Kinderlied:     OT 426 Ik zit op het puntje van mijn stoel.
Schriftlezing HSV. 2 Korinthe 4 vers 1-15
Zingen:           Schriftberijmingen 14 vers 1 en 3 Zingt vrolijk o mijn volk.(Ld.14)
Preek: Wat is de schat van Christus in de gelovige ?
Zingen:           DNB Psalm 145 vers 2 en 4
Dienst der gebeden.
Dienst der offerande.
Slotzang:        LVK 285 vers 3 en 4 Geef vrede, Heer, geef vrede (Ld.134)
Zegen

Zondagmiddag 19-01

Mededelingen
Samenzang:              Lied 97 (Ik hef mijn ogen)
Stil gebed, votum en groet
Samenzang:             Ps. 45: 1, 5 DNPB
Gebed
Schriftlezing            Johannes 2: 1-11 (HSV)
Samenzang:            Ps. 36: 3a+2b NB
Tekst:                       Joh. 2: 6-11
Verkondiging:         De grote Bruidegom van het grote Bruiloftsfeest
                                   1) Maakt van reinigingswater, vreugdewijn
                                   2) Geeft genoeg voor velen         
                                   3) Bewaart het beste voor het laatst     
Samenzang:             Ps. 65: 2, 3 OB
Dankgebed             
Collecte
Samenzang:            Lied 36: 2, 3 (Nu kan de bruiloft)
Geloofsbelijdenis
Samenzang:            Ps. 23: 3 OB
Zegen