Zondag 25 mei 2020
Morgendienst

Zingen: Psalm 47: 3 (OB)
Stil gebed
Votum + groet
Zingen: Liedboek 229: 1, 4 en 5
NT aansporing Efeziërs 1: 1-7 en Efeziërs 4: 1-6
Zingen: Opwekking 125
Gebed

Zingen (kinderlied) Op Toonhoogte 426
Schriftlezing: Johannes 17

Zingen: Schriftberijming 25: 1

Verkondiging:
Thema: Er wordt voor je gebeden door Jezus Zelf!
kernteksten: Joh. 17: 15-18, 24

  1. om bewaring, want we zijn nog in de wereld
  2. om heiliging, want we zijn niet van de wereld
  3. om gezonden te worden, want we zijn bedoeld voor de wereld

Zingen: Schriftberijming 25: 3
Dankgebed en voorbede

collecte
Zingen: Opwekking 546
Zegen