Zondag 22 november 2020
Morgendienst

 • Zingen: Ps. 90: 1.6 DNP
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: liedboek gezang 217: 1.4. “Jezus leeft en ik met Hem..”
 • Woorden van hoop, bemoediging en aansporing: Psalm 103: 15-19
 • Kinderlied: Op toonhoogte 418 (“Ik ben veilig in Jezus armen…”)
 • Dienst van gedenken
 • Zingen: Psalm 43: 5.4. OB
 • Stiltemoment- orgelspel
 • Dienst van voorbede en dankzegging
 • Schriftlezing: Exodus 27:16; Exodus 40: 33.34; Lukas 13: 22-30; Matth. 7:7
 • Zingen: Ps. 118: 7
 • Verkondiging
  Thema: “de hemelpoort”
 • Zingen: Opwekking 40:”Zoek eerst het Koninkrijk van God..”
 • Dankzegging en voorbede
 • collecte
 • Geloofsbelijdenis:
 • Zingen: Opwekking 733: “Tienduizend redenen tot dankbaarheid.”
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Middagdienst

 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed
 • Votum en Groet
 • Zingen Psalm 138: 1 en 4 (NB) – U loof ik Heer, met hart en ziel
 • Gebed
 • Schriftlezing Exodus 17:8-16 (NBV)
 • Zingen Psalm 68:10 (OB) – Geloofd zij God met diepst ontzag!
 • Verkondiging ‘Een les in afhankelijkheid’
 • Zingen Opwekking 124 – Ik bouw op U
 • Dankgebed
 • Geloofsbelijdenis
 • Inzameling gaven
 • Zingen Johannes de Heer 722: 1 en 3 – Kroon Hem met gouden kroon (lied 73)
 • Zegen