Zondagmorgen 29-03-2020

 • Zingen : “Blijf mij nabij…”Liedboek gez. 392: 1.2.3.
 • Stil gebed
 • Votum + groet
 • Zingen: Ps. 149: 3
 •  Het nieuwe gebod van de liefde in het licht van het Kruis
 • ( Joh. 13:31-35)
 • Zingen: “Zie hoe Jezus…” ( Opwekking 614)
 • Gebed
 • Kinderlied: “leg je hand maar in de hand van Jezus” OK 28
 • Schriftlezing(en). : kerntekst: Jesaja 26: 8.9
 • Thema: Gods Ogenblik en het coronavirus
 • 1. Wat dat ons als wereldbewoners te zeggen heeft. (Gen. 11:1-9)
 • 2. Wat dat ons als godsdienstige mensen te zeggen heeft. (Luk. 13:31-35)
 • 3. Wat dat ons als verloste kinderen van God te zeggen heeft. ( Jesaja 26:20)                        
 • Zingen: Ps. 16: 1.4.
 • Verkondiging: Jesaja 26:8
 • Zingen: “Blijf mij nabij…” liedboek gez. 392: 4.5.
 • Dankgebed en voorbede
 • (collecte)
 • Zingen: Wat God doet…” Liedboek gez. 432:1.3.
 • Zegen.

Middagdienst

 • Welkom/Medelingen
 • Votum en groet
 • Zingen Nr 53
 • gebed
 • Schriftlezing: Mat 16:21-27/ Gal 2:20
 • Verkondiging: De consequentie van het Kruis van Christus!
 • Zingen Nr 122 = Gez 177:5,6,7
 • Dankgebed en voorbede
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Nr 88 
 • Zegen