Zondag 2 augustus 2020
Morgendienst

Zingen:  Ps 91: 1.4 DNP
Stil gebed
Votum + groet
Zingen: Ps. 101: 1.2.
NT aansporing: Joh. 15:9-17
Zingen: Ps. 97: 4 DNP
Gebed
Zingen ( kinderlied) OT 402 “God kent jou vanaf het begin.”
Schriftlezing(en). Exodus 33: 1-18
                             Openb. 21: 1-3
Zingen: Ps. 97:7 OB
Verkondiging
Zingen: “Abba’, Vader” (Opw. 136)
Dankgebed en voorbede
collecte
Zingen: “Samen in de Naam van Jezus” (Opw. 167)
Zegen

Middagdienst
Stil gebed
Votum + groet
Zingen: “Loof de Koning…”Liedboek gez. 460: 1.3.
 Gebed
Schriftlezing(en). Lukas 11: 1-13
                            Joh. 15: 1-8
                             2 Kor. 1: 18-22
Zingen: Ps. 66: 3.5. DNP
Verkondiging: Hc zondag 52
Thema: “Amen….zeker zijn van gebedsverhoring”
Zingen: “Wie in de schaduw..” (Ev. Liedbundel 17: 1.2.3.)
Dankgebed en voorbede
Geloofsbelijdenis
Inzameling van de gaven
Zingen: Ps. 66:7
Zegen
Amenlied: Liedboek gez. 456:3