Liturgie zondag 21 februari 2021

Morgendienst

 • Zingen: Nieuw liedb. 209:”Heer Jezus, o Gij dageraad.”
 • Stil gebed
 • Votum + groet
 • Zingen: Opwekking 181:”Majesteit..”
 • NT aansporing: Lukas 6: 27-36
 • Zingen: Ps. 33:2
 • Gebed
 • Kinderlied: Gr. bundel lied 188:”Zoals klei..”
 • Schriftlezing(en). Lukas 4: 16-30
 • Jesaja 61: 1.2a
 • Zingen: Liedboek 177: 1.5.7.
 • Verkondiging: Marc. 6: 5.6a
 • Thema: “Jezus “not wanted”
 • Zingen: Joh. de Heer 543:” ’k Heb geloofd en daarom zing ik”
 • Dankgebed en voorbede
 • collecte
 • Zingen: Ps. 89: 7.8 OB
 • Zegen

Middagdienst

 • Stil gebed – votum en groet
 • Zingen: Ps. 133:1.2. DNP
 • Gebed
 • Schriftlezing(en): Ex. 39: 1-14 NBV
 • Ex. 28: 29-30 NBV
 • Zingen: Schriftb. lied 25:1.3: “Een grote Hogepriester Verkondiging: Hebr. 8: 1.2.
 • Thema: “Zo’n Hogepriester hebben wij! “
 • Zingen: Opwekking 429: “God wijst mij een weg..”
 • Dankgebed en voorbede
 • Geloofsbelijdenis
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Ps. 118:1.2. OB
 • Zegen