Zondagmorgen 23-02-2020

Zingen: “Here Jezus, o Gij dageraad..”nieuw liedboek 209
Stil gebed
Votum + groet
Zingen: Jezus, ik wil ….” Opwekking 502
NT aansporing: 1 Petrus 2: 1-5
Zingen: “Neem mijn leven…”Liedboek 473:1.10
Gebed

Zingen: (kinderlied) “Hij alleen…” OK 139

Schriftlezingen: Psalm 16
2 Kor. 5: 1-10
Zingen: Ps. 16: 1.3.

Verkondiging: Psalm 16: 2.5.8.11
Thema: ”je toewijden aan God.”

Zingen: Ps. 50: 7.11

Dankgebed en voorbede
collecte

Zingen: “Wees mijn verlangen..” Opwekking 520
Zegen

Middagdienst 23-02-2020

Voorzang: “Wie in de schaduw..groene bundel 200:1
Stil gebed
Votum + groet
Zingen: “God enkel licht..”groene bundel lied 160: 1.2.3.
Gebed

Voorzang: Ps 116: 1.2.5 DNP “Ik hou van God…”
Stil gebed
Votum + groet
Zingen: Liedboek 21: 3.5. “Welgelukzalig…”

Gebed

Schriftlezingen: Rom. 8: 11-17
1 Joh. 4:17-21
Zingen: Ps. 69: 4.8. NB ( Tot U, o HEER..)
Verkondiging: Rom. 8:15; 1 Joh. 4: 18a
Thema: “Van angst bevrijd.”
Zingen: Liedboek 477:2 ( Wat kan ons schaden)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 470 ( Heer, als ik denk…)
Dankgebed en voorbede

Inzameling gaven
Slotzang: Ps. 33: 7.8. NB ( Heil hem…)
Zegen en amen

Ps. 116: 1.2.5. DNP
Ik hou van God, Hij heeft mijn stem gehoord.
Hij wil niets liever dan mij antwoord geven.
Ik roep tot Hem zolang als ik zal leven.
Van mijn gebed mist Hij geen enkel woord.

Ik was verlamd door angst en door verdriet.
De kans om oud te worden leek verkeken.
Ik kon niet anders dan in doodsnood smeken:
‘Houd me in leven, HEER, vergeet me niet.’

Te snel dacht ik: ‘Op niemand kan ik aan.’
Toch heb ik mijn geloof niet opgegeven.
In Gods nabijheid mag ik verder leven.
Hoe dank ik Hem voor wat Hij heeft gedaan